Meghívó a 2020. február 10-i rendes nyilvános testületi ülésre

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 10.-én (hétfőn) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Napirend:
1./ Sáska község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Bence polgármester

2./ Sáska község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Horváth Bence polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Gyenge Tibor körzeti megbízott

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
b.) Nyári táborozáshoz támogatás
c.) Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Sáska, 2020. január 23.

Horváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.2020. február 5.