2016. évi testületi anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek)

Testületi ülés 2016.12.05.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés Társulási megállapodás alapító okirat módosítására
Óvodai alapító okirat egységes
Óvodai alapító okirat módosítása
Óvodai társulási megállapodás egységes
Óvodai társulási megállapodás módosító okirat

Testületi ülés 2016.12.01.

Meghívó
Meghívó közmeghallgatásra
Jegyzőkönyv
Közmeghallgatás
Képviselő testület 2017. évi munkaterve
Falugondnoki szolgálat 2016. évi beszámolója
Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyüjtéséről

Testületi ülés 2016.11.08.

Meghívó
Jegyzőkönyv
2016. évi belső ellenőrzési terv
Határozati javaslat Tapolca térség
Iskolai körzethatárok előterjesztése
Iskolai körzethatárok
2016. évi Közös Önkormnyzati Hivatal beszmolója
2015. évi Rendőrségi beszámoló
Lejárt határidejű határozatok
Szilárdhulladék rendelet módosítása
Szilárdhulladék kezelési változás
Társulási megállapodás módosító okirat
Véleményezés hulladékgazdálkodási rendeletről

Testületi ülés 2016.09.27.

Meghívó
Óvodafenntartó Társulás 2016. I. félévi tájékoztató
2015 – 2016. évi Óvodai beszámoló
Tájékoztató a Kacagó Napközi Otthonos Óvoda 2016 – 2017. évi nevelési év indításával kapcsolatos adatokról
Előterjesztés a Kacagó Napközi Otthonos Óvoda 2016. I. félévi tájékozató költségvetéséről
Óvodafenntartó Társulás 2016. I. féléves tájékoztató előterjesztés

Testületi ülés 2016.09.19.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Bursa csatlakozási nyilatkozat 2016. évre
2016. évi Pályázati kiírás szociális célú tüzifára
2016. évi adatlap szociális célú tüzifára

Testületi ülés 2016.08.29.

Meghívó
2015. évi beszámoló – Háziorvosi szolgálat
Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása
Renelet tervezet – Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása
Előterjesztés – Egészségügyi alapellátási körzetek
Görülő Fejlesztési Terv 1. rész
Görülő Fejlesztési Terv 2. rész
Határozat tervezet
Hulladékgazdálkodás véleményezés
Kivonat Jegyzőkönyvből
Lejárt határiejű határozatok
Megállapodás fogorvosi alapellátásról
Megállapodás háziorvosi alapellátásról
Megállapodás védőnői alapellátásról
Szemétszállítási rendelet módosító előterjesztés
Szilárdhulladék rendelet
Szilárdhulladék rendelet módosítása
Törvényességi felhívás

Testületi ülés 2016.08.09.

Meghívó
Óvoda törzskönyvi módosítás
Kacagó Napközi Otthonos Óvoda módosító okirat

Testületi ülés 2016.07.11.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Érdekeltségnövelő támogatási pályázat

Testületi ülés 2016.06.06.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2016.05.24.

Meghívó
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
2015. évi beszámoló Gyámhatósági tevékenységről
Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására
2016. évi költségvetés táblázatos
2016. évi költségvetési rendelet
2016. évi működési kiadások
Előterjesztés 2016. évi költségvetéshez
Határozati javaslat képviselőtestületnek
Nyári táborozás hátrányos helyzetű gyerekeknek
Felhívás pedagógusnapra

Testületi ülés 2016.05.19.

Együttes ülés meghívó
Meghívó
Jegyzőkönyv együttes ülés
2015. évi Védőnői beszámoló
Előterjesztés 2015. évi Védőnői beszámoló
Előterjesztés 2015. évi Óvodai beszámoló
Előterjesztés Óvodai beszámoló melléklet
Előterjesztés Óvodai Társulás 2015. évi beszámoló
Előterjesztés Óvodai Társulás 2015. évi beszámoló melléklete
Óvodai Társulás 2015. évi költségvetés módosítás

Testületi ülés 2016.05.11.

Együttes ülés meghívó
Jegyzőkönyv
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadás

Testületi ülés 2016.05.02.

Meghívó nyilvános ülés
Meghívó zárt ülés
Sáska Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030
DRV tájékoztató

Testületi ülés 2016.03.30.

Meghívó
Jegyzőkönyv
DRV tájékoztató
DRV Vagyonértékelési szakvélemény
Közbeszerzési terv
Sáska DRV O VL Szennyvíz hálózat
Sáska DRV O VL Szennyvízátemelő
Sáska DRV R VL Szennyvíz hálózat
Sáska DRV R VL Szennyvízátemelő
Sáska DRV RR VL Szennyvízátemelő

Testületi ülés 2016.02.10.

Meghívó
Együttes meghívó
Előterjesztés Óvoda társulás 2016. évi költségvetés
Óvoda társulás 2016. évi költségvetés melléklete
Óvodai beiratkozás és nyári takarítási szünet
Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetés előterjesztés
Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetés melléklete

Testületi ülés 2016.02.02.

Meghívó
Jegyzőkönyv
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztés 2015. évi rendelet modosítása
2016. évi költségvetés melléklet
2016. évi működési kiadások
Balaton-felvidéki Szolgálat alapító okirat módosítás 2016.01.28.
Előterjesztés alapító okirat módosításra 2016.01.28.
Előterjesztés Társulási Megállapodás módosítás 2016.01.28.
Haszonbérleti szerződés hosszabítás
2016. évi költségvetési rendelete
Előterjesztés 2016. évi költségvetéshez
SZMSZ módosító okirat 2016.
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat SZMSZ
Térseg Társulási megállapodás módosító okirat 2016.01.28.

Testületi ülés 2016.01.27.

Jegyzőkönyv