2018. évi testületi anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek)

 Tetületi ülés 2018.12.03.
2019. évi Munkaterv
Beszámoló az Önkormányzat éves gazdálkodásáról
Beszémoló a MKÖH 2018. évi munkájáról
Előterjesztés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tapasztalatairól
Előterjesztés – Belső ellenőrzési terv 2019.
Előterjesztés – Helyi Esélyegyenlőségi Program
Falugondnoki beszámoló
Feladat-ellátási szerződés – Bölcsőde
Határozati javaslat – Helyi Esélyegyenlőségi Program
Meghívó 2018.12.03.
Meghivó Közmeghallgatás
Meghívó – HEP fórum
Tervezet – Sáska HEP 2018. évi tervezet
Tájékoztató – Czanka Dániel
Tájékoztató a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv 2018.12.03.
Jegyzőkönyv – Közmeghallgatás 2018.12.03.

 

Testületi ülés 2018.10.15.
Meghívó
HÉSZ módosítás előterjesztés
HÉSZ módosítás
Iskolai körzethatárok
Lejárt határozatok 2018.03.15. – 09.25.
Rendőrségi beszámoló 2017. évről
Szociális tűzifa rendelet módosítása
Jegyzőkönyv 2018.10.15.

 

 Testületi ülés 2018.08.28.
Meghívó
Határozat tervezet
4/13 Sáska 1. sz. melléklet
4/13 Sáska 2. sz. melléklet
4/13 Sáska 3. sz. melléklet
4/13 Sáska 4. sz. melléklet
4/13 Sáska – Levél
Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat 2018. évi feladatairól
GFT Bakonykarszt Táblázat
GFT DRV táblázata
Gördülő Fejlesztési Terv
Jegyzőkönyv 2018.08.28
Uri és Christine Adar levele
Védőnői Szolgálat 2017. évi beszámoló


Testületi ülés 2018.08.06.

Jegyzőkönyv 2018.08.06.

 

Testületi ülés 2018.05.29.

Meghívó
Ellenőrzési jelentés Szabályszerűségi ellenőrzés tárgyban
Előterjesztés – 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
Előterjesztés – Az Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról
Előterjesztés – Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Rendelet – Az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról
Melléklet – Az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról szóló rendelethez
Melléklet – Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról
– Jegyzőkönyv 2018.05.29.
Társulási tanács Jegyzőkönyv 2018.05.29.

 

Nyilvános ülés 2018.05.22.

Jegyzőkönyv 2018.05.22.

 

Együttes ülés 2018.05.08.

Meghívó
Jegyzőkönyv 2018.05.08.

 

Renkívüli nyilvános ülés 2018.04.26.
Jegyzőkönyv 2018.04.26.
Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi zárszámadása 

 

Testületi ülés 2018.03.19.

2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Árajánlat – Petrőtei Imre
Árajánlat rendezvénysátorra – Bigtents
Árajánlat rendezvénysátorra – Hidegkuti Kft.
Balaton Felvidéki Nemzeti Park – Településképi rendelet véleményezése
DRV megrendelő – Gördülő Fejlesztési Terv
Határozat – Szociális ellátás térítési díj
Lejárt határozatok 2017.11.01-től
Meghivó 2018.03.19.
Melléklet – Sáska község 2018. évi közbeszerzési terv
Rendelet – településképi rendelet
Sáska Településért Közalapítvány 2017. évi beszámolója
Tűzoltó egyesület 2017. évi beszámolója
Veszprém Megyei Kormányhivatal levele
Jegyzőkönyv 2018.03.19.

 

Társulási Tanács ülés 2018.03.01.
Társulási Tanács Jegyzőkönyv 2018.03.01.
Zalahaláp-Sáska együttes ülés Jegyzőkönyv 2018.03.01.

 

Testületi ülés 2018.02.12.

Meghívó
– 2017. évi költségvetés módosításához módosító táblák1-2 számú melléklete
2018. évi költségvetési táblák 1. számú melléklete
2018. évi költségvetési táblák 2. számú melléklete
2018. évi költségvetési táblák 3. számú melléklete
2018. évi költségvetési táblák 4-5. számú melléklete
2018. évi költségvetési táblák 6. számú melléklete
7. sz. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelethez
Árajánlat – Faluház
Árajánlat – Honlap
Árajánlat Colas – Ifjúság utca javítási munkáira

Árajánlat Magyar Közút – Ifjúság utca javítási munkáira
Árajánlat Megerősítése Colas – Ifjúság utca javítási munkáira
Előterjesztés – 2017. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztés – A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárokról
Előterjesztés – Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Határozat tervezet – Törvényességi felhívás
Kérelem – Falugondok
Kérelem – Tűzoltóság
Rendelet tervezet – A 2017 .évi költségvetési rendelet módosítása
Sáska 2018. évi költségvetési rendelete
Előterjesztés – Sáska 2018. évi Költségvetéshez
Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 11.sz. melléklete
Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 9-10.sz. melléklete
Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.3.sz. melléklete
Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 1.sz. melléklete

Tájékoztató – Gyógyszertár
Törvényességi felhívás
Véleménykérés – A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárra
Jegyzőkönyv 2018.02.12.