Magyar Falu program pályázat

Kedvezményezett neve: Sáska Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Kedvezményezett képviselője: Horváth Bence, polgármester
Alprogram címe: MFP 2021 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
Alprogram kódja: MFP-OJKJF/2021
A vissza nem térítendő támogatás összege: 3 609 077 Ft

Az infrastruktúra jelenléte vagy hiánya meghatározó tényezője, minősítője egy település fejlettségének, előrevetíti annak jövőbeni fejlődési lehetőségeit és kijelöli a településfejlesztés eszközrendszerét. Esetünkben a településfejlesztés egyik legfontosabb eszköze az infrastruktúra fejlesztése, ennél fogva Magyarország Kormányának és a Magyar Falu Programnak céljaival összhangban célunk volt településünkön egy családbarát játszótér kialakítása, amivel hozzá kívánunk járulni a helyi lakosság elégedettségének és komfortérzetének növeléséhez, valamint nem utolsó sorban a helyi közösségi összetartozás erősítéséhez. E célnak megfelelve egy olyan komplex, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító közösségi játszóteret építettünk, ahol nemcsak gyermekeink, de azok szülei, kísérői is hasznos módon tölthetik majd el a szabadidejüket. A megvalósítás során figyelemmel voltunk arra, hogy olyan eszközök kerüljenek telepítésre, amelyek fontos szerepet tölthetnek be a gyermekek fejlődési folyamatában, így a játszótéren található játékok egyben tanulást segítő eszközök, ismeretszerzést tesznek lehetővé.
A gondos tervezés során mindig törekedtünk arra, hogy fejlesztéseink egymásra épüljenek, hogy a településkép építésével és az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javításával hozzájáruljunk a település népességmegtartó erejének növeléséhez, a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséhez és a településről történő elvándorlás visszaszorításához.
A rendszeres karbantartásról és a játszótéri eszközök ellenőrzéséről az Önkormányzat fog gondoskodni.


Kedvezményezett neve: Sáska Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Kedvezményezett képviselője: Horváth Bence, polgármester
Alprogram címe: MFP 2020 – Faluházak felújítása
Alprogram kódja: MFP-FHF/2020
A vissza nem térítendő támogatás összege: 9 499 998 Ft

Az infrastruktúra jelenléte vagy hiánya meghatározó tényezője, minősítője egy település fejlettségének, előrevetíti annak jövőbeni fejlődési lehetőségeit és kijelöli a településfejlesztés eszközrendszerét. Esetünkben a településfejlesztés egyik legfontosabb eszköze az infrastruktúra fejlesztése, ennél fogva Magyarország Kormányának és a Magyar Falu Programnak céljaival összhangban célunk volt településünk polgármesteri hivatali épületének felújítása.
A projekt keretében a polgármesteri hivatalként, háziorvosi rendelőként, valamint könyvtárként is funkcionáló többcélú épület belső felújítása, átépítése, valamint korszerűsítése valósult meg.
A felújítás eredményeképpen az épület megfelelő műszaki állapotba kerül, munkánk gördülékenyen
és biztonsággal elvégezhető lesz, nem lép fel akadályozó tényező a lakosság részéről történő hivatalos ügyek intézésében. A fejlesztéssel az épületben dolgozó kollégák munkakörülményei is javulnak, ami pozitív hatást gyakorol az ügyfél- és betegkapcsolati interakciókra és a munkavégzés hatékonyságára.
A gondos tervezés során mindig törekedtünk arra, hogy fejlesztéseink egymásra épüljenek, hogy a településkép építésével és az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javításával hozzájáruljunk a település népességmegtartó erejének növeléséhez, a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséhez és a településről történő elvándorlás visszaszorításához.


Név: Sáska Község Önkormányzata
Cím: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Adószáma: 15427999-1-19
MFP azonosító: 1004811444

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás -2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiírásra 2020.05.21. 16:13:32 időpontban benyújtott, 3084093786 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult. A vissza nem térítendő támogatás összege 3 040 234 Ft, azaz hárommillió-negyvenezer-kettőszázharmincnégy forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembevételével került megállapításra.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.03.31.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a voantkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.
A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatott tevékenység

Tevékenység megnevezése, támogatás összesen (Ft):

1. Építéshez kapcsolódó költségek, villanyszerelési munkák elvégzése 1 644 069 Ft

2. Építéshez kapcsolódó költségek, kőműves helyreállítási munkák elvégzése 1 396 165Ft

 


Név: Sáska Község Önkormányzata
Cím: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Adószám: 15427999119
MFP azonosító: 1004811444

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című, MFP-KKE/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.09.05. 13:28:36 időpontban benyújtott, 3020598812 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem. Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult. A vissza nem térítendő támogatás összege 6.907.575 Ft, azaz hatmillió-kilencszázhétezer-ötszázhetvenöt forint. A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembevételével került megállapításra.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.12.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.04.30.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatott tevékenység megnevezése: Erőgépek, munkagépek beszerzése.

Támogatás összesen 6.907.575 Ft


Magyar Falu program pályázat

Név: Sáska Község Önkormányzata
Cím: 8308 Sáska, Rákóczi utca 4.
Adószám: 15427999119
MFP azonosító: 1004811444

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2020. évben szükséges támogatásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.06.02 07:57:31 időpontban benyújtott, 3085494346 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem. Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult. A vissza nem térítendő támogatás összege 1 897 380 Ft, azaz egymillió-nyolcszázkilencvenhétezer-háromszáznyolcvan forint. A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembevételével került megállapításra.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatott tevékenység megnevezése:

Erőgépek, munkagépek beszerzése (homlokrakodó) .

Támogatás összesen 1 897 380 Ft