2013. évi testületi anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek)

Testületi ülés 2013.12.19.

Belső ellenőrzési terv
Beszámoló a közös hivatal munkájáról 2013.
Háziorvosi beszámoló 2013.
Jegyzőkönyv
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Meghívó
Munkaterv
Szociális rendelet
Szocilis rendelt hatásvizsgálat
Ügyeleti ellátás 1.
Ügyeleti ellátás 2.

Testületi ülés 2013.12.05.

Helyi esélyegyenlőségi program
Meghívó
Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2013.11.25.

Általános iskolák körzethatárai 1.
Általános iskolák körzethatárai 2.
Helyi adórendelet
Előtejesztés – Helyi adórendelet
Jegyzőkönyv
Közmeghallgatás
Táblázatok közmeghallgatásra
Meghívó
Meghívó Közmeghallgatásra
Hatásvizsgálat a természetben nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról
Beszámoló a Társulási tevékenységről

Testületi ülés 2013.11.07.

2013. III. negyedévi háziorvos-védőnő beszámoló
Óvodai Koncepcio 2014.
Meghívó
Előterjesztés – Óvodai Társulási Tanács 2013. III. negyedév
Meghívó ársulási Tanács

Testületi ülés 2013.10.30.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Közös hivatal 2014. évi költségvetési koncepció
Előterjesztés – Közös hivatal 2013. III. negyedév

Testületi ülés 2013.10.24.

2013. évi rendelet módosítása
2013. III. negyedév költségvetés táblázat
2014. évi koncepció
Jegyzőkönyv
Meghívó
Rendelet módosítás 1.sz. melléklet
Rendelet módosítás 2.sz. melléklet
Szöveges III. negyedév
Szöveges koncepciő 2014.
Temetőrendelet

Testületi ülés 2013.10.14.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2013.09.30.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés – Észak-balaton KEOP

Testületi ülés 2013.09.10.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Társulási Tanács Jegyzőkönyv
Beszámoló 2013. I. félév háziorvos-védőnő

Testületi ülés 2013.09.09.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Lejárt határidejű határozatok
2013. évi költsévetés
Előterjesztés – 2013. I. félév
Határozat

Testületi ülés 2013.09.05.

Meghívó
Jegyzőkönyv
2013. I. félév költségvetési beszámoló
2013. I. félév költségvetési beszámoló 1.
2013. I. félév költségvetési beszámoló 2.
2013. I. félév költségvetési beszámoló 3.

Testületi ülés 2013.07.15.

Meghívó
Közterület használat rendelet módosíása
Rendelet – Közterület használat

Testületi ülés 2013.06.27.

Együttes óvodai társulási megállpodás felülvizsgálata
Meghívó
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv Társulási Tanács
Előterjesztés – Óvodai alapító okirat módosítása
Előterjesztés – Óvodai társulási megállapodás
Társulási Tanács Alapító Okirat módosítása
Társulási Tanács Óvodai alapitó okirat
Társulási Tanács ülés Meghívó

Testületi ülés 2013.06.24.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Társulási megállapodás
Rendőrségi beszámoló 1.
Rendőrségi beszámoló 2.
Rendőrségi beszámoló 3.
Rendőrségi beszámoló 4.
Rendőrségi beszámoló 5.
Rendőrségi beszámoló 6.

Testületi ülés 2013.05.23.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés – Zalahaláp – Sáska óvodai társulás megállapodás
Előterjesztés – Zalahaláp – Sáska óvodai alapító okirat módosítása
Zalahaláp – Sáska óvodai alapító okirat
Zalahaláp – Sáska óvodai társulás felülvizsgálata
Zalahaláp – Sáska óvoda alapító okirat módositása

Testületi ülés 2013.04.22.

2012. évi beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről
2014. évi koncepció
Hatásvizsgálati lap
Jegyzőkönyv
Lejárt határidejű határozatok
Meghívó
Rendelet – Házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról

Testületi ülés 2013.04.18.

2012. évi zárszámadási beszámoló Zalahaláp Iskola
2012. évi háziorvosi beszámoló
2012. évi Óvodai zárszámadási beszámoló Zalahaláp
2012. évi zárszámadás Körjegyzőség
2012. évi beszámoló Zalahaláp iskola
2012. évi Zalahaláp óvoda beszámoló melléklet
2012. évi Zalahaláp-Sáska körjegyzőség beszámoló
Jegyzőkönyv Zalahaláp-Sáska-Gyulakeszi
Előterjesztés – 2013. évi Zalahaláp-Sáska óvodai társulási megállapodás
Jegyzőkönyv Zalahaláp-Sáska
Meghívó Zalahaláp-Sáska
Meghívó Zalahaláp-Sáska-Gyulakeszi
Zalahaláp – Sáska óvoda alapító okirat módosítás
Előterjesztés – Zalahaláp-Sáska óvoda alapító okirat módosítása
Zalahaláp-Sáska Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója

Testületi ülés 2013.04.17.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés – Közös hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

Testületi ülés 2013.03.29.

2.sz. melléklet – Megállapodás 2013. évi orvosi ügyelet
3.sz. melléklet – Megállapodás 2013. évi belső ellenőrzés
4.sz. melléklet – Megállapodas 2013. évi irodaépület
5.sz. melléklet – Megállapodas 2013. évi szociális ellátás
6.sz. melléklet – Megállapodás 2013. évi létszámcsökkentés miatti többletköltségek
Jegyzőkönyv
Kiküldendő társulási megállapodás
Létszámcsökkentés
Levél Önkormányzatoknak
Meghívó

Testületi ülés 2013.02.28.

Meghívó
Jegyzőkönyv
Szilárd hulladékrendelet módosítása

Testületi ülés 2013.02.06.

Falugondnok szakmai program
Jegyzőkönyv
2013. évi Közbeszerzési terv
Meghívó
Munkaterv
Önkormányzat szociális ellátásai
2013. évi költségvetés
Sáska Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete
Előterjesztés – Sáska község Önkormányzat 2013. évi költségvetés

Testületi ülés 2013.02.05.

2013. évi háziorvosi költségvetés
2013. évi Óvoda – háziorvos mellékletek
2013. évi Óvodai költségvetés
Előterjesztés – 2013. évi Gyermekétkezési megállapodás
2013. évi Gyermekétkezési megállapodás melléklet
Jegyzőkönyv
Megállapodás 2013. évi Gyermekétkezésről
Meghívó
Előterjesztés – Óvodai szünet-beíratás

Testületi ülés 2013.01.28.

Előterjesztés – 2013. évi Közös hivatal költségvetése
Meghívó
Jegyzőkönyv
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Testületi ülés 2013.01.14.

Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 1.
Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 2.
Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 3.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve