Sáska története

Tapolcától északra, mintegy 7 km-re Zalahaláp és Hegyesd felől megközelíthető zsákközség. A Tapolcai-medence északi szegélyén az Agártető délnyugati lábánál fekszik. A sáskai erdő királyok vadászterülete volt az Árpádok korában. 1385-ben említi először egy hivatalos oklevél „Saaska” birtokként, mint a Rátóti Gyulaffy család birtokát. A község nyugati szélén áll a román stílusú római katolikus templom, melynek felszentelése 1250 nyarán, Sarlós Boldogasszony napján történt, Szent Imre herceg tiszteletére.

Az I-II. világháborúban hősi halált halt lakosokról a templomnál elhelyezett emléktáblán, és az emlékkönyvben emlékeztek meg.
A késő barokk stílusúNepomuki Szent János szobrot, melyet 1892-ben állítottak, a zalahaápi úton találjuk.
A falu feletti erdőben áll az Emberkő (Kűember) szikla, melyet valószínűleg vízmosás alakított ki, de a környék népe szerint a régi időkben, a Rátóti Gyula által 1260-ban alapított Pálos Kolostor egyik szerzetese faragta ki útmutatásul az eltévedt utazónak. A szomjas kiránduló a tiszta vizű Szent Jakab forrásból olthatja szomját.
A települüsre látogatónak feltétlenül meg kell tekintenie a védett műemlék Tájházat, melyben helytörténeti kiállítást rendeztek be.
Településünk aktív dolgozói a helyben lévő ipari alapanyagok gyártásával foglalkozó Za-Sa Kft-nél dolgoznak, illetve Tapolcára járnak be dolgozni. A közlekedés munkanapokon Tapolcára mind a diákok, mind a dolgozók számára jó.

A település vezetékes ivóvízhálózattal megfelelően ellátott, villanyhálózattal 1961-óta rendelkezik. Telefonhálózat, kábeltelevízió, vezetékes gázhálózat, szennyvízcsatorna rendszer teszi komfortosabbá az emberek életét.
Hetente 3 alkalommal van nyitva a TELE-HÁZ, 2 alkalommal községi könyvtár. Egészségmegőrző-centrum igény szerint várja az érdeklődőket (szobakerékpár, futópad, hasizom-erősítő pad, taposógép).
Községünk közösségi élete igen aktív. Három civil szervezet (vöröskereszt, önkéntes tűzoltó egyesület, nyugdíjas klub), valamint az önkormányzat rendszeresen szervez kulturális rendezvényeket. Minden évben megtartjuk tavasszal a farsangi, anyák napi ünnepségeket, gyermeknapot, előző években augusztusban megrendezésre került az egész napos falunap, 2008-tól július elején falunap és rétes fesztivál. Ebben az évben közadakozásból (téglajegy) elkészült a Faluháznál található Falukemence, melyet július 12-én az előzőekben említett rendezvény keretein belül avatunk fel. Az év végén Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek, valamint karácsonyi megemlékezést nyugdíjasainknak.
A temetőben található I-II. világháborús emlékmű 2005-ben készült, melyet minden évben Halottak napja időszakában koszorúzunk meg.
Millenniumi emlékmű 2000-ben készült, melyet eddig a falunap keretein belül koszorúztunk meg.
„Sáska Településért” Közalapítvány létrehozását önkormányzatunk kezdeményezte, mely az adó 1%-ának felajánlását, valamint egyéni adományokat szívesen fogad. A rendezvények támogatásában, lehetőségeihez mérten, anyagilag is hozzájárul.
Falugondnoki szolgálat 2001-óta van településünkön. évről évre egyre összetettebb feladat hárul a szolgálatra. Jelenleg egy új 9 személyes Ford Transit személyautó könnyíti meg a falugondnoki szolgálat munkáját. A szolgálat szállítja az óvodásokat minden reggel Zalahalápra, délután haza. Heti egy alkalommal házi tejet szállítunk és mérünk ki. 2000-től igény van az ebédszállításra, mely szintén a falugondnok feladata. Községünk szépsége és tisztasága minden itt élő ember jogos igénye. Ennek érdekében mindenki tesz valamit, de a munka nagy része a falugondnoki szolgálatra vár, mivel parkjaink, közterületeink igen jelentős méretűek. A falugondnoknak koordinálnia kell az esetleges alkalmazottakat, akik ezeket a feladatokat vele együtt elvégzik. Eseti feladatok is mindig adódnak, melyeket a lakosság igénye szerint el kell végezni: bevásárlás, gyógyszervásárlás, betegszállítás, hivatalos ügyek intézése stb.