2015. évi testületi anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek)

Testületi ülés 2015.12.08.

Meghivó 2015.12.08.
Jegyzőkönyv 2015.12.08.
Előterjesztés – Nem közművel összegyűjtött szennyvíz tapasztalatai

 

Testületi ülés 2015.11.18.

Meghívó 2015.11.18.
Meghívó 2015.11.18. Közmeghallgatás
2016. évi munkaterv
Előterjesztés – Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztés – A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárról
Előterjesztés – Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Jegyzőkönyv 2015.11.18.
Jegyzőkönyv 2015.11.18. Közmeghallgatás
Magyar Orvosi Kamara levele
SzMSz módosítás
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Társulasi megállapodás módosító okirat
Térség Társulási megállapodás feladatellatás táblázat
Tervezet – A kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról
Vagyonkezelési díj
Előterjesztés – Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

 

Testületi ülés 2015.10.12.

2015. évi költségvetés melléklet
2015. I. féléves költségvetés
Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztés – Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátás
Jegyzőkönyv 2015.10.12.
Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámoló
Meghívó 2015.10.12.
Sáska bűnmegelőzési koncepció
Sáska viziközmű-vagyon
Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása

 

Testületi ülés 2015.09.23.

2015. I. félévi tájékoztató Kacagó Óvoda Társulás
Előterjesztés – Óvoda 2015. I.féléves tájékoztató
Előterjesztés – Óvoda vezetői pályázat kiegészítés
Jegyzőkönyv – Óvoda vezetői állásra érkezett pályázatok
Meghívó 2015.09.23.
Melléklet – 2015.I. félévi tájékoztató Kacagó Óvoda Társulás
Óvodai vezetői pályazatok megküldése véleményezésre
Óvodai vezetői pályázatok megküldése véleményezésre 2.

 

Testületi ülés 2015.09.14.

2016. évi A típusú BURSA pályázati kiírás
2016. évi B típusú BURSA pályázati kiírás
Adatlap szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Bursa csatlakozás
Előterjesztés – Gördülő fejlesztési terv
Gördülő Fejlesztési Terv 2015.
Határozat – Szociális célú tüzelőanyag vásárlás
Határozati javaslat minta elfogadásról
Határozati javaslat minta meghatalmazásról
Jegyzőkönyv 2015.09.04.
Meghívó 2015.09.14.
Pályázati kiírás

 

Testületi ülés 2015.08.10.

Előterjesztés – Talajterhelési díj
Jegyzőkönyv 2015.08.10.
Meghívó 2015.08.10.
Szakmai vélemény
Vízikőzmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv

 

Testületi ülés 2015.06.25.

Előterjesztés – Közművelődési rendelet
Határozat tervezet közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Jegyzőkönyv 2015.06.25.
Közművelődési rendelet
Meghívó 2015.06.25.
Meghívó Zárt Üles 2015.06.25.
Ügyrendi bizottsági ülés 2015.06.25.

 

Testületi ülés 2015.06.08.

Jegyzőkönyv 2015.06.08.

 

Testületi ülés 2015.05.26.

2014. évi Zárszámadási rendelet
2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
2014. évi Rendőrségi beszámoló
2014. évi zárszámadás
2014. évi zárszámadás 1.2.3.4. melléklet
2014. évi zárszámadás 5.6.7. melléklet
Beszámoló az Önkormányzat 2014 évi gyámhatósági tevékenységéről
Jegyzőkönyv 2015.05.26.
Meghívó 2015.05.26.
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Testületi ülés 2015.05.07.

Együttes ülés meghívó
Előterjesztés – 2014. évi közös ellátásu feladatok zárszámadása
Előterjesztés – Óvodafenntartó társulási tanács óvodavezetői pályázat
Meghívó 2015.05.06.
Óvodafenntartó Társulási Tanács 2014. évi beszámoló

 

Testületi ülés 2015.05.04.

2014. évi zárszámadás
Együttes üles meghívó 2015.05.04.
Előterjesztés – Hivatal társulás megállapodás módosítása
Hivatal 2014. évi költségvetési zárszámadás
Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 2015.
Megállapodás – Közös Önkormányzati Hivatal
Meléklet – Hivatal költségvetési zárszámadás

 

Testületi ülés 2015.03.25.

Gazdasági Program Sáska
Jegyzőkönyv 2015.03.25.
Közbeszerzési terv
Meghívó 2015.03.25.
Rendelet – Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

 

Testületi ülés 2015.02.27.

Előterjesztés – Gördülő Fejlesztési Terv
Előterjesztés – SZMSZ módosítása 2015.
Előterjesztés – Szociális rendelet
Eőterjesztés – Sáska víz vagyonértékelés
Határozat – GFT ivóvízellátó renszer
Határozat – Sáska víz vagyonértékelés
Jegyzőkönyv 2015.02.27.
Meghatalmazás GFT vízellátó rendszer
Meghívó 2015.02.27.
Rendelet – Közterületek tisztántartása
Rendelet – Közterületek tisztántartása 2.
Szociális rendelet tervezet
Törvényességi felhívas

 

Testületi ülés 2015.02.10.

Meghívó Együttes Ülés 2015.02.10.
Előterjesztés – A közös feladatellátásba tartozó önkormányzati feladatokról
Háziorvosi szolgálat 2015. évi költségvetése
Orvosi rendelő átruházási megállapodás

 

Testületi ülés 2015.02.02.

2014. évi rendelet módosítás táblázat
2015. évi költségvetés 1-6 mellékletek
2015. évi költségvetési rendelet
Ellátottak 2015. évi juttatásai
Határozat a 2014. évi renelet módosításáról
Háziorvosi beszámoló
Jegyzőkönyv 2015.02.02.
Kormányzati funkciók szerinti 2015. évi kiadások
Meghívó 2015.02.02.
2014. évi rendelet módosítás
Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

 

Testületi ülés 2015.01.23.

Előterjesztés – Hat falu társulási megállapodás
Előterjesztés – Hat falu költségvetés
Jegyzőkönyv 2015.01.23.
Megállapodás
Meghívó 2015.01.23.

 

Testületi ülés 2015.01.15.

Előterjesztés – Óvodavezetői pályázat kiírás
Meghivó 2015.01.15.