2014. évi testületi anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek)

Testületi ülés 2014.12.01.

2014. évi beszámoló a közös hivatal munkájáról
2014. évi beszamoló falugondnoki szolgálat munkájáról
2015. évi munkaterv
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
Előterjesztes – Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előterjesztes – Belső ellenőrzési terv
Előterjesztes – Helyi Eselyégyenlőségi Program teljesítéséről
Előterjesztés – Iskolai körzethatár véleményezése
Előterjesztés – Képviselő-testület SzMSz
Előterjesztés – Társulási Megállapodás módosítására
Határozat háztartási szennyvizet befogadó tisztító telep kijelöléséről
Jegyzőkönyv 2014.12.01.
Jegyzőkönyv közmeghallgatás 2014.12.01.
Környezetvédelmi rendelet tervezet véleményezése
Közmeghallgatás Meghívó2014.12.01.
Meghívó 2014.12.01.
Rendelet SZMSZ
Sáska Község Önkormányzatának Főkönyvi kivonata

Testületi ülés 2014.10.17.

Meghívó 2014.10.17.
Jegyzőkönyv 2014.10.17.

Testületi ülés 2014.10.02.

Jegyzőkönyv 2014.10.02.

Testületi ülés 2014.09.25.

Együttes Ülés Meghívó 2014.09.25.
Előterjesztés – A közös feladatellátásba tartozó kötelező önkormányzati feladatokról

Testületi ülés 2014.09.15.

2013. I. félév költségvetési beszámoló – Melléklet
Előterjesztés – 2014. I. félévi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztés – A 7.2011. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Jegyzőkönyv 2014.09.15.
Meghívó 2014.09.15.
Rendelet tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Testületi ülés 2014.09.11.

Együttes Ülés Meghívó 2014.09.11.
Jegyzőkönyv 2014.09.11.
Költségvetési beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félév
Létszámigénylés hivatalhoz
Önkormányzati Hivatal Megállapodás módosítása

Testületi ülés 2014.08.13.

Előterjesztés – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előterjesztés – Közterület elnevezés
Előterjesztés – Szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Jegyzőkönyv 2014.08.13.
Meghívó 2014.08.13.
Rendelet – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Rendelet – Közterulet elnevezés
Rendelet – Szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Testületi ülés 2014.07.22.

Bérleti-üzemeltetési szerződésminta Szennyvíz Tapolca elvezető és tisztítómű szerződés
Gördülő Fejlesztési Terv
Meghívó 2014.07.22.
Szerződés szennyvíz viziközmű

Testületi ülés 2014.07.07.

Előterjesztés – A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékról
Előterjesztés – Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékról
Előterjesztés – Szennyvízszállítás
Jegyzőkönyv 2014.07.07.
Meghívó 2014.07.07.
Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója

Testületi ülés 2014.05.20.

Jegyzőkönyv 2014.05.20.

Testületi ülés 2014.05.06.

Előterjesztés – Óvoda 2013.évi költségvetésének teljesüléséről
Előterjesztés – Óvoda átszervezés
Meghivó 2014.05.06. Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács
Meghívó Együtes Ülés 2014.05.06.
Óvodai alapító okirat módosítása
Védőnő – Háziorvos beszámoló

Testületi ülés 2014.04.29.

2013. évi gyámhatósági tevékenység
2013. évi zárszámadás táblázat
2013. évi zárszámadási rendelet
Előterjesztés – 2013. évi költségvetés teljesítéséhez
Jegyzőkönyv 2014.04.29.
Meghívó 2014.04.29.
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Testületi ülés 2014.04.22.

2013.évi Közös Hivatal zárszámadás
SZMSZ tervezet
Jegyzőkönyv 2014.04.22.

Testületi ülés 2014.04.15.

Meghívó 2014.04.15.
Jegyzőkönyv 2014.04.15.
Bírálati lap

Testületi ülés 2014.02.13.

2014. évi költségvetés háziorvos-védőnő-óvoda – melléklet
Haziorvosi szolgálat 2014. évi költségvetés
Meghívó 2014.02.13.
Jegyzőkönyv 2014.02.13.

Testületi ülés 2014.02.05.

2013. évi rendelet módosítás
2013. évi rendelet módosítás 1sz. melléklet
2013. évi rendelet módosítás 2sz. melléklet
2014. évi bevétel-kiadás
2014. évi ellátottak juttatásai
2014. évi költségvetés 1.2.3.4.5.6 -os mellékletek
2014. évi költségvetés rendelet
2014. évi önkormányzat feladatainak kiadásai
Előterjesztés – 2013. évi rendelet módosításhoz
Meghívó 2014.02.05.
Rendelet – Államháztartáson kívűli forrás átadás

Testületi ülés 2014.01.30

Meghívó 2014.01.30.
Jegyzőkönyv 2014.01.30.
2014. évi költségvetés