Meghívó a 2022. augusztus 22-i nyilvános testületi ülésre

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. augusztus 22-én (hétfőn ) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Faluház Sáska, Rákóczi utca 48.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Napirend:
1./ Temetőrendelet-tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Horváth Bence polgármester

2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Gyenge Tibor körzeti megbízott

3./ Tájékoztató Sáska Településért Közalapítvány tevékenységéről, községben működő civil szerveztek munkájáról.
Előadó: Illés Ferenc egyesület elnök
Jehodáné Preininger Eszter kuratórium elnöke

4./ Beszámoló a könyvtár, faluház 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Jehodáné Preininger Eszter könyvtár, faluház vezetője

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Sáska ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
b.) Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása
Előadó: Horváth Bence polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2022. augusztus 8.

Horváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.2022. augusztus 17.