Hírek, információk

Felhívás – Iparűzési adó befizetés nyilatkozat

2021. február 10.

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

További információ itt olvasható. (PDF dokumentum)

Lomtalanítási felhívás – 2021

2021. február 08.

SÁSKA KÖZSÉG – 2021. MÁRCIUS 19.-ÉN (pénteken)

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

További információ itt olvasható (PDF dokumentum)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021

2020. október 09.

Sáska Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az  51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni  kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Meghívó a 2020. szeptember 14-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2020. szeptember 14.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. szeptember 14-én (hétfőn) 18 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi utca 4.

Napirend:
1.) MFP-KKE/2020. “Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.
Előadó: Horváth Bence polgármester

2.) MFP-KTF/2020. “Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Horváth Bence polgármester

3.) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázathot
Előadó: Horváth Bence polgármester

4.) Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Horváth Bence polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2020. szeptember 11.

Horváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2020. augusztus 17-i munkaterv szerinti rendes nyilvános testületi ülésre

2020. augusztus 13.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 17-én (hétfő) 18 órai kezdettel

munkaterv szerinti rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u. 4.

Napirend:

1. Beszámoló az egészségügy helyzetéről

2. A Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt. részére fizetendő vagyonértékelési díj

3. DRV-S_205 kódszám Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása

4. 13. sorszámú Sáska ivóvízellátó víziközmű 2021-2035 Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

5. Pályázat szociális célú tűzifa támogatása iránt

6. Egyebek

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2020. augusztus 13.

Hortváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Pályázati felhívás – Adóügyi előadó munkakör betöltésére

2020. július 16.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A pályázat innen tölthető le PDF formátumban.