Hírek, információk

TÁJÉKOZTATÓ Szálláshely minősítés – szálláshely szolgáltatók részére

2022. január 13.

Tisztelt Szálláshelyszolgáltató!

Az új szálláshely létesítés és a már nyilvántartásban lévő szálláshelyek minősítése érdekében szíveskedjenek a tájékoztató áttekintése után eljárni és szálláshelyüket minősíteni.

Szálláshelyminősítésről információ: https://www.szallashelyminosites.hu/

További tájékoztató a rendszer használatával kapcsolatban itt olvasható PDF formátumban.

Lomtalanítási felhívás – 2022

2022. január 04.

SÁSKA KÖZSÉG – 2022. ÁPRILIS 01.-ÉN (péntek)

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

További információ itt olvasható (PDF dokumentum)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022

2021. október 01.

Sáska Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Meghívó a 2021. augusztus 12-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2021. augusztus 10.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. augusztus 12.-én (csütörtök) 17 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi utca 4.

 

Napirend:
1./ A 2021. évi szociális tűzifa pályázaton való indulás
Előadó: Horváth Bence polgármester

2) A DRV Zrt. gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
előadó: Horváth Bence polgármester

3) Iskolakezdési támogatás
Előadó: Horváth Bence polgármester

4) Egyebek

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2021. augusztus 9.

Horváth Bence
polgármester