Hírek, információk

Meghívó a 2020. szeptember 14-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2020. szeptember 14.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. szeptember 14-én (hétfőn) 18 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi utca 4.

Napirend:
1.) MFP-KKE/2020. “Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.
Előadó: Horváth Bence polgármester

2.) MFP-KTF/2020. “Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Horváth Bence polgármester

3.) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázathot
Előadó: Horváth Bence polgármester

4.) Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Horváth Bence polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2020. szeptember 11.

Horváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2020. augusztus 17-i munkaterv szerinti rendes nyilvános testületi ülésre

2020. augusztus 13.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 17-én (hétfő) 18 órai kezdettel

munkaterv szerinti rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u. 4.

Napirend:

1. Beszámoló az egészségügy helyzetéről

2. A Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt. részére fizetendő vagyonértékelési díj

3. DRV-S_205 kódszám Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása

4. 13. sorszámú Sáska ivóvízellátó víziközmű 2021-2035 Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

5. Pályázat szociális célú tűzifa támogatása iránt

6. Egyebek

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2020. augusztus 13.

Hortváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Pályázati felhívás – Adóügyi előadó munkakör betöltésére

2020. július 16.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A pályázat innen tölthető le PDF formátumban.

Meghívó a 2020. július 14-i rendes nyilvános testületi ülésre

2020. július 09.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 14-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi utca 4.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, polgármesteri jogkörben hozott határozatokról, rendeletről.

Napirend:
1./ Sáska község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Bence polgármester

2./ Sáska község Önkormányzata 2019. évi költségvetés zárszámadása
Előadó: Horváth Bence polgármester

3./ Tájékoztató Sáska Településért Közalapítvány tevékenységéről, községben működő civil szervezetek munkájáról
Előadó:
Jehodáné Preininger Eszter kuratórium elnöke
Illés Ferenc önkéntes tűzoltó egyesület elnöke

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évi ellenőrzésről szóló éves ellenőrzés összefoglaló jelentés
Előadó: Horváth Bence polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Sáska, 2020. június 22.

Horváth Bence
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2020. július 13-i együttes nyilvános testületi ülésre

2020. július 09.

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Sáska község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §- a alapján – együttes nyilvános testületi ülést összehívjuk.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzatai Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi utca 123.

Az ülés ideje: 2020. július 13.-án /hétfőn / 18 órakor

N a p i r e n d :
1./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

Monostorapáti, 2020. június 22.

Takács Péter
Polgármester

Stark Sándor
Polgármester

Márvány Péter
Polgármester

Horváth Bence
Polgármester

Mohos József
Polgármester

Győriványi Dániel
Polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.